ประกาศตารางแสดงวงเงินราคากลางซื้อครุภัณฑ์ รายการชุดอุปกรณ์สำหรับผลิตสื่อมัลติมีเดียปละงาน 3 มิติขั้นสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดอุปกรณ์สำหรับงานผลิตสื่อมัลติมีเดียและงาน 3 มิติขั้นสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 เมษายน 2024
ประกาศประกวดราคาจัดซื้่อชุดอุปกรณ์สำหรับผลิตสื่อมัลติมีเดียและงาน 3 มิติ ขั้นสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 3,799,100 บาท
30 เมษายน 2024
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com