คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้รับเกียรติจาก คุณศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์ กรรมการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ และทีมงานสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com