คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดงานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
1 กรกฎาคม 2023
การลดปริมาณงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผลงานของนักศึกษา ด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบ MCT Model จากการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2565
4 กรกฎาคม 2023
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com