คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานภาพยนตร์สารคดี 3 เรื่อง

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลากร คณะ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมงานสัมมนาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 DM6201 ในหัวข้อ “สาดสีด้วยศาสตร์ศิลป์ What’s Colorist”
15 มีนาคม 2023
ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ชุดบันทึกเสียงแบบพกพา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มีนาคม 2023
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com