ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมส่งผลงานประกอดโครงการ RMUTT THE IDOL “หนึ่งคณะหนึ่งนวัตกรรมเพื่อชุมชน”

ผศ.ดร.ประภาภร ดลกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นประธานในการประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชน 10 ชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี
11 กรกฎาคม 2022
ประกาศยกเลิกเชิญชวนจ้างเหมาจัดพิธีทำขวัญ
25 กรกฎาคม 2022
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com