ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร

ขอเชิญชวนนักศึกษา ร่วมส่งผลงาน สติกเกอร์ Line กับ AIS
24 สิงหาคม 2022
โครงการแข่งขันประกวดคลิปสั้นรอบที่ 2
26 สิงหาคม 2022
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com