กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ DigiLife Idea Challenge 2023

เปิดสอบ Toeic RMUTT 2 รอบสุดท้ายของปีการศึกษา 2566
15 มีนาคม 2023
ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคคลากร คณะ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เข้าร่วมงานสัมมนาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 DM6201 ในหัวข้อ “สาดสีด้วยศาสตร์ศิลป์ What’s Colorist”
15 มีนาคม 2023
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com