เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้จัดวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ครบรอบ 18 ปี
นำโดยคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยศาตราจารย์อภิชาติ  ไก่ฟ้า   คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้จัดให้มีพิธีสงฆ์
ถวายสังฆทาน และถวายอาหารเพลแด่คณะสงฆ์ โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น ณ บริเวณด้านหน้าอาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

09 มกราคม 2019

วันสถาปนาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

               เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้จัดวันคล้ายวันสถาปนาคณะเท […]