การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารและเปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร
30 มีนาคม 2021
กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (สำหรับรายเก่าในมหาวิทยาลัย) ภาคเรียนที่ 1/2564
05 เมษายน 2021
Show all

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ม.6 ที่สนใจศึกษาต่อปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ม.6 ที่สนใจศึกษาต่อปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบโควต้า Tcas2
สำหรับน้องๆภาคกลาง และที่จบการศึกษาจากโรงเรียนที่มีรายชื่อ MOU
ลิงค์สำหรับตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=11934

กำหนดการรับสมัคร
📌 28 กุมภาพันธ์-30 เมษายน 2564 👉รับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซค์
ลิงค์สำหรับรับสมัคร https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/?page_id=18

📌 3 พฤษภาคม 2564 👉ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
📌 6 พฤษภาคม 2564 👉สอบสัมภาษณ์
📌 8 พฤษภาคม 2564 👉ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ
📌 10 พฤษภาคม 2564 👉ยืนยันสิทธิ์
📌 5 กรกฎาคม 2564 👉 เปิดเทอม Welcome Freshy 2564 🥳🎊🎉

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
✅ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
✅สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
✅สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์
✅สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
✅สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
✅สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล

สอบถามเพิ่มเติม : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร 02-5494507 , 02-5494524

Comments are closed.