20 เมษายน 2019

การติดตามสถานะการณ์ผ่านเครือข่ายนักวิจัย และเว็บไซต์ Conference Alert

การพัฒนางานวิจัย อยากให้ลองไปหาเครือข่ายข้างนอก โดยการเลือก Conference ซึ่งมีทั้งในประเทศไทยและต่างป […]