02 เมษายน 2019

เทคนิคการสอนช่วยจำด้วยการใช้ทำนองเพลง

ในหัวข้อเรื่องประเภทของสื่อพื้นบ้านที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เป็นบทเรียนหนึ่งในวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาแ […]