12 มีนาคม 2018

ประกาศร่างประชาวิจารณ์”ชุดกล้องถ่ายภาพยนตร์ระบบดิจิตอลระดับกลาง จำนวน ๑ ชุด”

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ “ชุดกล้องถ่ายภาพยนตร์ระบบดิจิตอลระดับกลาง จำนวน ๑ ชุด” วงเงินงบปร […]