ภาพกิจกรรมโครงการทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน JASSO ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น
08 กุมภาพันธ์ 2017
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน
06 มีนาคม 2017
Show all

ประมวลภาพโครงการ MCT ผลิตสื่อเพื่อการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการ Mct ผลิตสื่อเพื่อการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม
ประจำปีการศึกษา 2559

(ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรไทย จ.ปราจีนบุรี)

ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560
ณ หมู่บ้านสมุนไพรดงบัง ต.ท่าขี้เหล็ก จ.ปราจีนบุรี

image

 

Comments are closed.