รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอัตราจ้างชั่วคราว
21 สิงหาคม 2017
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว
04 กันยายน 2017
Show all

ขอเชิญนักศึกษาส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

โครงการ Singha Photo Academy By Aor Action

หัวข้อ “Action”
ส่ง ชื่อ-สกุล ตั้งชื่อภาพ สถานที่ถ่ายภาพ และ
เขียนคำอธิบายประกอบแนวความคิด
ส่งมาที่ E-mail : mct.rmutt2017@gmail.com
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กันยายน 2560

โปรดอ่านกฏกติกาให้ละเอียด…

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด [PDF]

Comments are closed.