พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและร่วมผลิตรายการ
10 มีนาคม 2017
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีโควตาปี 60 โครงการ “Young Smart Printers”
05 เมษายน 2017
Show all

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

วันที่ 20 มีนาคม 2560 (ช่วงเช้า)
ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอขอบคุณ Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

[Live] พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วันที่ 20 มีนาคม 2560 (ช่วงเช้า) ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โพสต์โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บน 19 มีนาคม 2017

Comments are closed.