รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก
07 ตุลาคม 2016
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอัตราจ้างชั่วคราว
29 พฤศจิกายน 2016
Show all

แสดงความยินดีกับ RMUTT Freshy Boy&Girl 2016

RMUTT Freshy 2016

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนขอแสดงความยินดีกับ นายเพชรราชวุฒิ อุตธาพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัล RMUTT Freshy Boy 2016 และรางวัล Photogenic Boy และ นางสาวทัศนียา   เพ็งแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง RMUTT Freshy Girl 2016 และรางวัล RMUTT Freshy Friendly Girl

 

 

Comments are closed.