ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ขันแก้ว ผู้ช่วยคณบดี และนายสิริราช ชินอรุณมังกร ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากผลงาน “Bio-HotSense”
07 เมษายน 2022
ภาพบรรยากาศในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 34
11 เมษายน 2022
Show all

ภาพบรรยากาศการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 34

Comments are closed.