04 กรกฎาคม 2019
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลผลการเรียนดีเด่น ประจำปี 2562
19 กรกฎาคม 2019
Show all

กิจกรรมเปิดบ้าน MCT คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2562 (RT’62)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้จัดงาน นวัตกรรมสร้างสรรค์ RT 62 ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาและคณาจารย์ การแนะแนวการศึกษาต่อของทั้ง 11 คณะ และ 1 วิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้มีการจัดกิจกรรม “เปิดบ้าน MCT คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน” ณ อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนและผู้สนใจได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ และทดลองการใช้เครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากรุ่นพี่ ได้รู้ทุกแง่มุมของชีวิตการเรียน ตลอดจนได้ร่วมสนุกกับกิจกรรม เกมส์ การแข่งขันของแต่ละหลักสูตรวิชา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตร ให้กับนักเรียนที่สนใจและได้ค้นหาความสามารถและความสนใจของตนเอง

สามารถรับชมภาพบรรยากาศของกิจกรรมได้ในอัลบั้มประมวลภาพงาน “เปิดบ้าน MCT คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน”

Comments are closed.