ขอเชิญชวนนักศึกษา ประกวดหนังสั้นฮีโมฟีเลีย #สนุกกับชีวิต ชิงเงิน 150,000
28 ธันวาคม 2020
แจ้งเลื่อนการขอรับทุนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2563
06 มกราคม 2021
Show all

Online International Exchange Lecture between RMUTT and UU

Online International Exchange Lecture between CRC, RMUTT and UU 

การแลกเปลี่ยนการบรรยายแบบออนไลน์ระหว่าง ศูนย์วิจัยสี มทร.ธัญบุรี และ มหาวิทยาลัย Utsunomiya  

 

This activity was held on December 2nd and 16th, 2020 at 1:00 p.m. (Thailand time). Utsunomiya University was host of the first lecture on December 2nd, 2020. The main topic is Kansei Informatics and Color Science”. There were 2 research topics talked in the lecture: Color Appearance of Small Stimuli presented in Central and Peripheral Visual Field by Prof. Miyoshi Ayama and Kansei Informatics and Color Science by Assoc. Prof. Tomoharu Ishikawa. In this lecture, there are totally 17 people participated.  

 

กิจกรรมถูกจัดขึ้นในวันที่ 2 และ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัย Utsunomiya ประเทศญี่ปุ่น
เป็นจำภาพในการจัดการบรรยายในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 หัวข้อในการบรรยายได้แก่Kansei Informatics and Color Science” โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อย่อย คือ “Color Appearance of Small Stimuli presented in Central and Peripheral Visual Field” บรรยายโดยศาสตราจารย์ Miyoshi Ayama และ หัวข้อ “Kansei Informatics and Color Science” บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ Tomoharu Ishikawa กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 17 คน  

 

For the second lecture was held on December 16th, 2020 by Color Research Center. The topic is “Chromatic Adaptation to Illumination”. Prof. Mitsuo Ikeda and Assist. Prof. Chaprapha Phuangsuwan presented the topic. There are totally 12 people participated in the lecture.  

 

สำหรับ การบรรยายครั้งที่ 2 นั้น ศูนย์วิจัยสี เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม โดยมีศาสตราจารย์ Mitsuo Ikeda และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ประภาพ่วงสุวรรณ บรรยายร่วมกันในหัวข้อ “Chromatic Adaptation to Illumination” โดยในครั้งที่มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 12 คน 

Comments are closed.