แจ้งผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
23 กันยายน 2021
กิจกรรมชวนกันมานั่งคุย SS#2 “เรียนรู้นอกห้องเรียนสู่ผู้ประกอบการ”
28 กันยายน 2021
Show all

Online Exchange Meeting between UU and RMUTT  

Online Exchange Meeting between UU and RMUTT

Color Research Center would like to invite you to participate Online Exchange Meeting between UU and RMUTT on October 7th and 20th, 2021

 

For more details, please find as below.

Software

The Zoom ID and password for the meeting are as follows. You can connect from 15 minutes before the start of the meeting.

Topic: International exchange meeting between RMUTT & UU

(1) Time: October 7, 2021, 05:45 PM (Japanese Time) (03:45 PM Thai time)

https://us02web.zoom.us/j/86778591187

Meeting ID: 867 7859 1187

Passcode: 937608

(2) Time: October 20, 2021, 05:45 PM (Japanese Time) (03:45 PM Thai time)

https://us02web.zoom.us/j/85024941430

Meeting ID: 850 2494 1430

Passcode: 224928

Purpose

To update our academic and research activities each other.

 

Date 4-4.15 pm 4.15-5 pm 5-5.45 pm 5.45-6 pm
7th Oct. 2021

Opening &

Group photo

& Introducing yourself)

RMUTT talk

by Mr. Phubet Chitapanya

 (Ph.D. student)

“Color Appearance of color chips under vivid LEDs light”

UU talk

by Mr. Shuichi Mogi

(Ph.D student & Canon Inc.)

“Categorical Color Responses of Small Stimuli in the Central and Peripheral Vision Estimated by the Network Model”

Inform about next meeting
20th Oct. 2021

Say hello! &

Group photo

UU talk

by Mr. Minoru Ohkoba

(Ph.D student & Canon Inc.)

“Color Representations of Normals and Congenital Red-green Color Deficiencies”

RMUTT talk

by Prof. Mitsuo Ikeda

“Simultaneous brightness contrast, contrast or illuminance?”

Closing remark

Tentative program

 

Remark:

  • Our MCT dean is going to give opening speech for 5 minutes.
  • 35 minutes for a talk and 10 minutes for discussion

 

Online Exchange Meeting between UU and RMUTT

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Online Exchange Meeting between UU and RMUTT ในวันที่ 7 และ 20 ตุลาคม 2564

 

รายละเอียดกิจกรรม

Topic: Online Exchange Meeting between UU and RMUTT

(1) เวลา: 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13:45 น. (เวลาประเทศไทย)

Link: https://us02web.zoom.us/j/86778591187

Meeting ID: 867 7859 1187

Passcode: 937608

(2) เวลา: 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13:45 น. (เวลาประเทศไทย)

Link: https://us02web.zoom.us/j/85024941430

Meeting ID: 850 2494 1430

Passcode: 224928

วัตถุประสงค์

เพื่ออัพเดทงานวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการของสองมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมกิจกรรม

Date 16:00 – 16.15 16.15 – 17:00 17:00 – 17:45 17:45 – 18:00
7 ตุลาคม 2564 พิธีเปิด ถ่ายภาพหมู่ และแนะนำผู้บรรยาย

การบรรยายของ RMUTT

by Mr. Phubet Chitapanya

 (Ph.D. student)

“Color Appearance of color chips under vivid LEDs light”

การบรรยายของ UU

by Mr. Shuichi Mogi

(Ph.D student & Canon Inc.)

“Categorical Color Responses of Small Stimuli in the Central and Peripheral Vision Estimated by the Network Model”

แจ้งกิจกรรมครั้งต่อไป
20 ตุลาคม 2564 เปิดกิจกรรม และถ่ายภาพหมู่

การบรรยายของ UU

by Mr. Minoru Ohkoba

(Ph.D student & Canon Inc.)

“Color Representations of Normals and Congenital Red-green Color Deficiencies”

การบรรยายของ RMUTT

by Prof. Mitsuo Ikeda

“Simultaneous brightness contrast, contrast or illuminance?”

พิธีผิด

 

หมายเหตุ:

  • คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนกล่าวเปิดกิจกรรม ประมาณ 5 นาที
  • บรรยาย 35 นาที และ อภิปราย 10 นาที

Comments are closed.