22 มิถุนายน 2022

ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน เพื่อพัฒนาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

17 มิถุนายน 2022

ประกาศเปิดเผยตารางแสดงวงเงินราคากลาง เครื่องทดสอบแม่พิมพ์สำหรับงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศเปิดเผยตารางแสดงวงเงินราคากลาง เครื่องทดสอบแม่พิมพ์สำหรับงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด5.ตาราง […]
17 มิถุนายน 2022

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ เครื่องทดสอบแม่พิมพ์สำหรับงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ เครื่องทดสอบแม่พิมพ์สำหรับงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 ชุด 4.รายละเอียดคุณลักษณ […]
14 มิถุนายน 2022

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปีการศึกษา 2565

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปีการศึกษา 2565
14 มิถุนายน 2022

เชิญชวนคนรุ่นใหม่ สร้างหนังสั้น ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาท