ปัจฉิมนิเทศส่งดาวสู่ฟ้า อำลา ทสม. ประจำปีการศึกษา 2561
05 มีนาคม 2019
โครงการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ e-Book วัดปัญญานันทาราม
09 มีนาคม 2019
Show all

MCT ผลิตสื่อเพื่อบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561

                     ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้จัดโครง MCT ผลิตสื่อเพื่อบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561 ภายใต้หัวข้อ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการท่องเที่ยวเชิงการเกษตร   ณ   ต.บึงบา  จ.ปทุมธานี  ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการผลิตสื่อในชั้นเรียน มาบูรณาการกับความรู้ด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์จากวิทยากรภายในชุมชน นำมาถ่ายทอดเนื้อหาและมีการผลิตสื่อในรูปแบบทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเคลื่อนไหวเพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่งเที่ยว และการให้ความรู้เกี่ยวกับพืช สมุนไพร ในชุมชนแก่ผู้คนทั่วไปที่สนใจ

Comments are closed.