โอกาสดีมาถึงแล้ว…สำหรับน้องๆมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 และ อาชีวศึกษา ไม่เกิน ปวช.3 มาส่งผลงานการออกแบบ
20 มิถุนายน 2019
04 กรกฎาคม 2019
Show all

MCT ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพบรรยากาศ ภายในงาน “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2562”

Comments are closed.