การทำงานวิจัยให้สามารถเผยแพร่ได้หลายบทความ
20 เมษายน 2019
การวิจัยแบบสะสมเนื้องาน
20 เมษายน 2019
Show all

การติดตามสถานะการณ์ผ่านเครือข่ายนักวิจัย และเว็บไซต์ Conference Alert

การพัฒนางานวิจัย อยากให้ลองไปหาเครือข่ายข้างนอก โดยการเลือก Conference ซึ่งมีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้แนะนำให้ไป Conference ในต่างประเทศ ซึ่งจะสามารถสร้างพลังบวกด้วยการเดินทาง โดยสามารถติดตามที่เว็บไซต์ Conference Alert จะมีข่าวการจัด Conference ในสถานที่ต่าง ๆ โดยจะมีกำหนดการตลอดทั้งปี และเมื่อเราสมัครสมาชิก ระบบจะแจ้งเตือนตลอด และมีอัพเดททุกเดือน ซึ่งในการไปต่างประเทศอาจมีค่าใช้จ่ายบ้าง แต่ก็คุ้มค่า

อีกทางหนึ่งของการพัฒนางานวิจัยคือ การสร้างเครือข่าย โดยเครือข่ายอาจต้องสร้างมานาน และในบางแหล่งทุน มีวิธีการพิจารณาทุนงานวิจัย ที่เป็นรูปแบบเฉพาะ ซึ่งโดยเครือข่ายสามารถแบ่งปันเทคนิคการเขียนขอทุนในแหล่งทุนต่างๆ ที่แตกต่างกันได้ โดยเครือข่ายที่ดีอาจมาจากสถานศึกษาที่จบมา

ในการส่งงานวิจัยตีพิมพ์ หากใช้ระยะเวลานานกินไป ให้ใช้วิธีการ Conference ซึ่งจะสามารถเผยแพร่ได้เร็วกว่า

สรุปเทคนิควิธี

  1. สร้างเครือข่ายภายนอก โดยการไป Conference ที่ต่างประเทศ
  2.       ศึกษา ติดตาม การจัดงานนำเสนอผลงานวิชาการ ผ่านเว็บไซต์ Conference Alert
  3.      สร้างเครือข่ายจากสถานศึกษาเดิม เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิควิธีการเขียนขอทุนวิจัย
  4.      การส่งงานวิจัยตีพิมพ์ หากใช้ระยะเวลานานเกินไป ให้ใช้วิธีการ Conference

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

  1. เครือข่ายนักวิจัย
  2. เว็บไซต์ Conference Alert

3. การติดตามสถานะการณ์

Comments are closed.