เทคนิคเพื่อนประเมินเพื่อน
02 เมษายน 2019
จากห้องเรียนสู่เวทีประกวด
02 เมษายน 2019
Show all

เทคนิคการสอนช่วยจำด้วยการใช้ทำนองเพลง

ในหัวข้อเรื่องประเภทของสื่อพื้นบ้านที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เป็นบทเรียนหนึ่งในวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ซึ่งในหัวข้อที่บรรยายนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับสื่อพื้นบ้านซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ไกลตัวนักศึกษา ทำให้นักศึกษาจดจำเนื้อหายากและไม่เข้าใจ เช่น สื่อพื้นบ้านที่เป็นประเภทเป็นครรลองต่างๆ เช่น ครรลองโสต ครรลองทัศน์ ครรลองรส

ดังนั้นเพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้ห้องเรียนและทำให้นักศึกษาจดจำเนื้อหายากๆ จึงลองใช้เทคนิคการสอนด้วยเพลงมาสอนนักศึกษา โดยคำร้องเป็นประเภทของสื่อพื้นบ้านและใช้การเคาะจังหวะประกอบแบบง่ายๆ โดยเป้าหมายเบื้องต้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถจดจำเรื่องสื่อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ก่อนที่อาจารย์จะอธิบายในรายละเอียดเพราะหากนักศึกษาจดจำหัวข้อที่จะเรียนได้แล้วการอธิบายในรายละเอียดจะทำได้ง่ายขึ้น

โดยเทคนิคการสอนที่ใช้ คือ อาจารย์จะร้องเพลงให้นักศึกษาฟังก่อนเพื่อเป็นตัวอย่าง จากนั้นให้นักศึกษาฝึกร้องประกอบการอธิบายสื่อพื้นบ้านแต่ละประเภทและจบการสอนด้วยการเช็คชื่อนักศึกษาด้วยการให้ร้องเพลงดังกล่าวเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียน

ผลที่ได้คือ นักศึกษาสนุกสนานในการร้องเพลง บางคนร้องได้ บางคนร้องผิดคีย์ก็คือความสนุกในห้องเรียนที่สร้างเสียงหัวเราะในหัวข้อหรือเนื้อหาที่ยากๆ และนักศึกษาสามารถจดจำได้ และสามารถทำข้อสอบในหัวข้อนั้นได้

สรุปเทคนิควิธี

  1. เลือกเนื้อหาที่จดจำยาก
  2. แต่งคำร้องและทำนองให้จดจำง่าย
  3. อาจารย์ร้องให้ฟังอย่างน้อย 1 รอบ
  4. ใช้คำร้องและทำนองนั้นประกอบการทำกิจกรรมต่างๆ เช่นการเช็คชื่อหรือทำเพื่อทดแทนการตอบคำถามไม่ได้
  5. เทคนิคนี้เหมาะสำหรับหัวข้อหรือเนื้อหายากๆ หรือไกลตัวนักศึกษาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้มีเป้าหมายให้นักศึกษาจดจำบทเรียนได้ซึ่งควรใช้เทคนิคนี้นำเข้าสู่บทเรียนก่อนการอธิบายหัวข้อหรือเนื้อหายากๆ เพื่อทำให้บรรยากาศการเรียนสนุกสนานก่อนการเรียนการสอน

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

  1. การสร้างบรรยากาศการเรียนแบบสนุกสนานใช้คำพูดที่เป็นกันเอง ติดตลก
  2. การเลือกคำร้องที่เหมาะสมโดยเลือกจากหัวข้อหรือเนื้อหาที่ยากต่อการจดจำ
  3. การสาธิตให้ฟังก่อน
  4. การนำวิธีการไปทดลองใช้กับกิจกรรมตามสถานการณ์ในห้องเรียน

Comments are closed.