ขอแสดงความยินดีกับ RMUTT Freshy Boy & Girl 2019
29 ตุลาคม 2019
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอัตราจ้างชั่วคราว
05 พฤศจิกายน 2019
Show all

พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ   ไก่ฟ้า  คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และ
ตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช พุทธศักราช 2562” เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562
ณ บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึง
พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ยังความร่มเย็นเป็นสุขให้บังเกิดแก่บรรดาอาณาประชาราษฎร์สืบจนปัจจุบัน

Comments are closed.