ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการแนะนำสมัครทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน JASSO มหาวิทยาลัยจิบะ (Chiba University) ประเทศญี่ปุ่น
26 ธันวาคม 2017
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์รายการ ชุดโครงโลหะสำหรับการจัดแสงและการจัดแสดงงานด้านสื่อสารมวลชน จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 770,000 บาท
11 มกราคม 2018
Show all

JASSO SCHOLARSHIP

Welcome to JASSO scholarship, Chiba University Japan

This is a project agreement for student exchange program between Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Thailand and Chiba University, Japan. Qualified is scheduled to attend the activity from 23 March – 11 April 2018.

Submit application 3 – 15 January 2018 (Deadline submission is 4.30 pm)

at color research center, 4th floor of MCT, RMUTT

 

Read more

Comments are closed.