งานวิเทศสัมพันธ์ International Affairs

18 มีนาคม 2022

Asia Student Workshop 2022 (ASW 2022)

ศูนย์วิจัยสี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ส่งนักศึกษาจำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรม Asia Student Workshop on […]
23 กุมภาพันธ์ 2022

RMUTT and HIU ICT Workshop 2021 

English class    It was started on 18th November 2021 with online English class by Joel and Simon, t […]
25 ตุลาคม 2021

International Exchange Meeting between UU and RMUTT

  The International Exchange Meeting between Utsunomiya University and RMUTT was organized by the tw […]