งานวิเทศสัมพันธ์ International Affairs

previous arrow
next arrow
Slider
25 กุมภาพันธ์ 2021

Online international exchange between RMUTT and Osaka City University

Online international exchange between RMUTT and Osaka City University  Color Research Center and Osa […]
05 มกราคม 2021

Online International Exchange Lecture between RMUTT and UU

Online International Exchange Lecture between CRC, RMUTT and UU  การแลกเปลี่ยนการบรรยายแบบออนไลน์ระห […]
22 ตุลาคม 2020

การแลกเปลี่ยนการบรรยายระหว่างมทร.ธัญบุรี กับ Utsunomiya University

International exchange lecture between RMUTT and UU    On Tuesday, 20 October 2020, Color Research C […]