รับสมัครทุนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รอบที่ 7 ปีการศึกษา 2563
16 มีนาคม 2021
รับสมัครจิตอาสา จำนวน 16 คน
19 มีนาคม 2021
Show all

International Symposium on Asia Student Workshop 2021 (ASW2021)

International Symposium on Asia Student Workshop 2021 (ASW2021)

On 15 March 2021 at 8:00 am, Asia Student Workshop 2021 (online) is begun by the International Symposium. There are more 60 people in many universities in countries participated in the event. And there are 10 topics presented. In this event, Prof. Mitsuo Ikeda was invited to be a Keynote speaker. He talked in the topic “Chromatic adaptation to illumination”. Moreover,
Asst. Prof.
Dr. Chanprapha Phuangsuwan, a director of color research center was invited to talk as invited speaker. She talked in the topic “Device dependent simultaneous color contrast”.

 

Prof. Mitsuo Ikeda as a Keynote speaker

Dr. Chanprapha Phuangsuwan as an invited speaker

 

The activity, online ASW2021 is organized for 5 day from 15 – 19 March 2021. There are 7 students, 4 senior students and 3 graduate students from color research center laboratory participate in this exchange program.

Comments are closed.