กิจกรรมเปิดบ้าน MCT คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2562 (RT’62)
19 กรกฎาคม 2019
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
19 กรกฎาคม 2019
Show all

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลผลการเรียนดีเด่น ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับ

นายณัฐพล แก้วรอด นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ได้รับรางวัลนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องในพิธีไหว้ครู 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Comments are closed.