ข้อมูลติดต่อ งานวิเทศสัมพันธ์

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ประภา พ่วงสุวรรณ

E-mail: karamennn@gmail.com

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

นางสาวภาพพิมพ์  ชื่นใจ

E-mail: pappim.chuenjai@gmail.com

เบอร์โทรติดต่อ 02-5494538 หรือสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ ศูนย์วิจัยสี ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน