เพื่อประกาศประกวดราคา

03 พฤศจิกายน 2021

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ชุดเทคโนโลยีการตรวจจับความเคลื่อนไหวของดวงตาเพื่อพัฒนานวัตกรรมสื่อดิจิทัล จำนวน 1 ชุด

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ชุดเทคโนโลยีการตรวจจับความเคลื่อนไหวของดวงตาเพื่อพัฒนานวัตกรรมสื่อดิจิทัล จำน […]
03 กันยายน 2021

ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ (ชุดกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย) แบบหอประชุม ติดตั้ง CCTV […]
11 สิงหาคม 2021

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ชุดกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ (ชุดกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย) แบบหอประชุม ติดตั้ง CCTV […]
17 พฤษภาคม 2021

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดกล้องสำหรับถ่ายทอดสัญญาณภาพภายในหอประชุมราชมงคล จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคา (17-05-64) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดกล้องถ่ายทอดสัญญาณภาพในหอประชุม เอกสารประกวด […]
11 พฤษภาคม 2021

ประกาศร่างวิจารณ์ “ชุดกล้องสำหรับถ่ายทอดสัญญาณภาพภายในหอประชุมราชมงคล” จำนวน 1 ชุด (สิ้นสุดวันที่ 14 พ.ค. 64)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา (ร่าง) เอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดกล้องถ่ายทอดสัญญาณภาพในห […]