จัดซื้อจัดจ้าง,ประกวดราคา

03 มีนาคม 2021

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ชุดกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ชุดกล้องวงจรปิด (03-03-64) (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ (ร่าง) เอกสา […]
03 มีนาคม 2021

ประกาศราคากลาง ชุดกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน

ตารางแสดงวงเงินราคากลาง
25 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ กล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย
25 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดกล้องสำหรับถ่ายทอดสัญญาณภาพภายในหอประชุมราชมงคล จำนวน 1 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ชุดกล้องถ่ายทอดสัญญาณภาพในหอประชุม
04 พฤศจิกายน 2020

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อ “ชุดสร้างภาพ 3 มิติ ขั้นสูง จำนวน 1 ชุด”

ประกาศประกวดราคาประกาศประกวดราคา (ลว 4 พ.ย. 63) เอกสารประกวดราคาเอกสารประกวดราคาเลขที่ ทสม.งปม.001_2 […]