23 มกราคม 2020

MCT จัดอบรม Streamer และจัดการแข่งขันกีฬา Esports “UNIVERSITY ESPORTS MOBILE EXPO”

          ในวันที่ 21 มกราคม 2563 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นำโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ  […]
16 มกราคม 2020

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วม โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21 เรื่อง ภา […]
23 ธันวาคม 2019

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์ ครั้งที่ 27

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาระดับปริญญาตรี “บัวน้ำเงินเกมส์” ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 7 & […]
04 ธันวาคม 2019

4 ธันวาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

                       ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้จัดวันคล้ายวันสถาปนาคณะเท […]
04 ธันวาคม 2019

ภาพบรรยากาศงาน Mass Festival (2nd) 2019

ภาพบรรยากาศงาน Mass Festival (2nd) 2019 ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2562  ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสา […]