11 กุมภาพันธ์ 2020

ขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และสายผู้สอน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมก […]
18 ธันวาคม 2018

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MCT แลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ MCT แลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561 > […]
23 กรกฎาคม 2018

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการสรรหาให้ดำลงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาและกำหนดการดำเนินการสรรหา

ประกาศหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการสรรหา ให้ดำลงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาและกำหนดการดำเนินการส […]
04 กันยายน 2017

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเ […]
11 สิงหาคม 2017

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2560

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2560           เพื่อให้การดำเนินงานด้าน […]