21 กุมภาพันธ์ 2019

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต 2561 ครั้งที่ 3

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต ภายใต้ประเด็น เทคนิคการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ คร […]
31 มกราคม 2019

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต 2561 ครั้งที่ 2

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต ภายใต้ประเด็น เทคนิคการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ คร […]
10 มกราคม 2019

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต 2561 ครั้งที่ 1

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต ภายใต้ประเด็น เทคนิคการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ คร […]