ด้านระบบบันทึกกิจกรรม

26 ตุลาคม 2021

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองออนไลน์ ประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักงานศาลปกครอง ขอเชิญน้อง ๆ นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี เข้าร่ […]
19 ตุลาคม 2021

การแข่งขันกีฬา E-Sports ROV MCT Tournament

การแข่งขัน RoV : MCT Tournament 2021 ประกาศสายการแข่งขัน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เริ่มทำการแข่งขัน ว […]
14 ตุลาคม 2021

ชวนกันมานั่งคุย “แรงบันดาล…จุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จ”

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม”ชวนกันมานั่งคุย ss#3″ กิจกรรมชวนกันมานั่งคุย ss#3 “แรงบัน […]
28 กันยายน 2021

กิจกรรมชวนกันมานั่งคุย SS#2 “เรียนรู้นอกห้องเรียนสู่ผู้ประกอบการ”

มานั่งฟัง และซักถามประเด็นที่นักศึกษาสนใจ กับพี่ ๆ ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ และ น […]
01 สิงหาคม 2021

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม JOB FAIR 2564

เชิญชวน ทุกคน!! ทั้งคนนอก+คนใน ร่วมกิจกรรม JOB FAIR’64 ปีนี้!! ออนไลน์ **อย่าลืม!! ลงทะเบียนก่ […]