ด้านบริการการประกันอุบัติเหตุ

09 มิถุนายน 2021

ขอเชิญชวนนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ลงทะเบียนฉีดวัคซีน โควิด-19

ขอให้นักศึกษามทร.ธัญบุรี ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม” หรือ ช่องทางขอ […]
31 พฤษภาคม 2021

ปทุมธานีวัคซีน COVID-19

จังหวัดปทุมธานีขอเชิญชวนทุกท่านที่มีอายุระหว่าง 18-59 ปี ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ณ สนามฉีดนอกโรงพยาบาล ผ่ […]
09 พฤษภาคม 2021

ลงทะเบียนรับวัคซีน

24 เมษายน 2021

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID – 19

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID – 19 #เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศเรื่องหลัก […]
07 เมษายน 2021

ชคลินิกกำลังใจ RMUTT