ด้านบริการการประกันอุบัติเหตุ

14 ตุลาคม 2021

ลงทะเบียนขอรับการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุด (ATK)

ประชาสัมพันธ์  นักศึกษา มทร.ธัญบุรี  ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง  ลงท […]
17 กันยายน 2021

ประชาสัมพันธ์เปิดระบบลงทะเบียนการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี RAPID ANTIGEN TESTฟรี

เเจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เปิดระบบลงทะเบียน#การตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี RAPID ANTIGEN TESTฟรี […]
06 กันยายน 2021

ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2564

ประกันอุบัติเหตุนักศึกษาประจำปี 2564 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sd.rmutt.ac.th/?page […]
10 กรกฎาคม 2021

ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้ากรอกข้อมูลในแบบแบบประเมินความเสี่ยงของนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ขอให้นักศึกษาทุกคนเข้ากรอกข้อมูลในแบบแบบประเมินความเสี่ยงของนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไ […]
27 มิถุนายน 2021

ช่วงเวลาในการให้บริการรักษาพยาบาล