ด้านขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

07 ธันวาคม 2021

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบสุดท้าย)

นักศึกษาที่มีรายชื่อขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้ง (1) , (2) ให้เรียบร้อย หากนักศึกษาตามระยะเวลาที่ […]
26 พฤศจิกายน 2021

ประชาสัมพันธ์การรับเอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2564

17 พฤศจิกายน 2021

ตรวจสอบรายชื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

06 กันยายน 2021

ประชาสัมพันธ์การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบที่ 2 (รอบสุดท้าย)

แจ้งประชาสัมพันธ์การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบที่ 2 (รอบสุดท้าย) **สำหรับนักศึกษาชายที่เกิดปี พ.ศ.2544 […]
20 สิงหาคม 2021

ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาชายที่ลงทะเบียนขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

แจ้งประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาชายที่ลงทะเบียนขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ผ่านทาง www.sdmilitary.r […]