ข่าวห้องสมุด,คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน,มทร

09 พฤศจิกายน 2021

แนะนำหนังสือใหม่น่าอ่าน

22 พฤษภาคม 2020

บริการยืมหนังสือผ่าน LINE Official สำนักวิทยบริการ

เนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) อาคารวิทย […]
22 พฤษภาคม 2020

ห้องสมุด สื่อสารฯ เปิดให้บริการยืมหนังสือออนไลน์แล้ววันนี้

ลิงค์ให้บริการ:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4tX1EIlh3gKWu_ztKv_0I0fMBGHsMtNPfRxmiP7e […]