ข่าวภาวะการมีงานทำ

28 ตุลาคม 2021

รายงานการสำรวจภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา

https://drive.google.com/drive/folders/1R1ShS7JiJ2Ys0vvfNV35Quq9ouvtXJLr?usp=sharing
27 ตุลาคม 2021

ขอความร่วมมือบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2563 เข้ากรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

ประกาศ!! ขอความร่วมมือบัณฑิต มทร.ธัญบุรี รุ่นปีการศึกษา 2563 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตฯ สา […]