ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลผลการเรียนดีเด่น ประจำปี 2562
19 กรกฎาคม 2019
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล PRINTING AND PACKAGING YOUNG DESIGNER 2019
19 กรกฎาคม 2019
Show all

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับ

                                              นายอติชาติ ครุธชาติ                    นักศึกษาชั้นปีที่ 2             หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

                                              นางสาวปานชีวา ขำโพธิ์ชัย         นักศึกษาชั้นปีที่ 2             หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

                                              นายจิรายุ จันทร์เจริญ                   นักศึกษาชั้นปีที่ 2             หลักสูตรเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

                                              นายอชิตพล คุ้มเรือง                    นักศึกษาชั้นปีที่ 2             หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ได้รับรางวัลผู้ที่มีผลการสอบวัดความรู้ด้านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดิจิทัล (Digital Literacy) IC3
ที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562

เนื่องในพิธีไหว้ครู 2562   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562   ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Comments are closed.