17 พฤษภาคม 2021

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดกล้องสำหรับถ่ายทอดสัญญาณภาพภายในหอประชุมราชมงคล จำนวน 1 ชุด

ประกาศประกวดราคา (17-05-64) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดกล้องถ่ายทอดสัญญาณภาพในหอประชุม เอกสารประกวด […]
11 พฤษภาคม 2021

ประกาศร่างวิจารณ์ “ชุดกล้องสำหรับถ่ายทอดสัญญาณภาพภายในหอประชุมราชมงคล” จำนวน 1 ชุด (สิ้นสุดวันที่ 14 พ.ค. 64)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคา (ร่าง) เอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดกล้องถ่ายทอดสัญญาณภาพในห […]
11 พฤษภาคม 2021

ประกาศเปิดเผยตารางแสดงวงเงินราคากลาง “ชุดกล้องสำหรับถ่ายทอดสัญญาณภาพภายในหอประชุมราชมงคล” จำนวน 1 ชุด

ตารางแสดงวงเงินราคากลาง ชุดกล้องฯ ถ่ายทอดสัญญาณภาพฯ หอประชุมราชมงคล
09 มีนาคม 2021

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ชุด

ดูเอกสารเพิ่มเติม ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ชุด &nb […]
03 มีนาคม 2021

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ชุดกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ชุดกล้องวงจรปิด (03-03-64) (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อ (ร่าง) เอกสา […]