03 กันยายน 2021

ประกาศประกวดราคาซื้อ ชุดกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ (ชุดกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย) แบบหอประชุม ติดตั้ง CCTV […]
11 สิงหาคม 2021

ประกาศร่างประชาวิจารณ์ ชุดกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 ชุด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ (ชุดกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย) แบบหอประชุม ติดตั้ง CCTV […]
11 สิงหาคม 2021

ประกาศเปิดเผยตารางแสดงวงเงินราคากลาง ชุดกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย

ตารางแสดงวงเงินราคากลาง
04 สิงหาคม 2021

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง “ชุดกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย”

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
09 มิถุนายน 2021

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จอแสดงผลสำหรับห้องประชุม จำนวน 1 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จอแสดงผลสำหรับห้องประชุม