04 กรกฎาคม 2019

MCT Open House RT’62 “MCT Showcase“ งาน Open house ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประ […]
17 มิถุนายน 2019

ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนเบื้องต้น ปีการศึกษา 2562

ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนเบื้องต้น ปีการศึกษา 2562
01 เมษายน 2019

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุ […]
25 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน เป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน เป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาน […]
20 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อบรรจุเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้ […]