05 พฤศจิกายน 2015

โครงการวิจัยอิทธิพลของขนาดและรูปร่างตัวอย่างสีที่มีต่อความชอบสี

เปิดเผยราคากลางโครงการวิจัยอิทธิพลของขนาดและรูปร่างตัวอย่างสีที่มีต่อความชอบสี
04 พฤศจิกายน 2015

โครงการตรวจสอบประวัติศาสตร์ตรพกูลของภาพยนตร์ไทย

เปิดเผยราคากลางงานวิจัย
30 ตุลาคม 2014

โครงการวิจัย อิทธิพลความเปรียบต่างความส่องสว่างของตัวอักษรบนจอแสดงผลชนิดแอลอีดีต่อการมองเห็นของผู้สูงอายุ

การเปิดเผยราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ปี 58 (100,000) ดร.กิติโรจน์
30 ตุลาคม 2014

โครงการวิจัยการรับรู ้ผิวสัมผัสของหมึกพิมพ์สกรีนของผู้พิการทางสายตา

การเปิดเผยราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ปี 58 (100,000) ดร.อุรวิศ
30 ตุลาคม 2014

โครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบยูสเซอร์อินเทอร์เฟสปฏิสัมพันธ์เพื่อการรับรู้สำหรับสื่อออนไลน์

การเปิดเผยราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ปี 58 (100,000) อ.กัญญาณัฐ