07 ธันวาคม 2021

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบสุดท้าย)

นักศึกษาที่มีรายชื่อขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้ง (1) , (2) ให้เรียบร้อย หากนักศึกษาตามระยะเวลาที่ […]
02 ธันวาคม 2021

รับสมัครทุนพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รอบที่ 6 ปีการศึกษา 2564

26 พฤศจิกายน 2021

ประชาสัมพันธ์การรับเอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2564

17 พฤศจิกายน 2021

ตรวจสอบรายชื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

16 พฤศจิกายน 2021

ประกาศ เรื่อง เกณฑ์พิจารณาการทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ (จิตอาสา) เพื่อใช้ประกอบการกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ประกาศเรื่องเกณฑ์พิจารณาการทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะ (จิตอาสา)