ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล
21 มกราคม 2019
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่2
22 มกราคม 2019
Show all

MASS FESTIVAL 2018 (เทศกาลดนตรี ศิลปะ สื่อ)

              ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้จัดกิจกรรม Mass Festival 2018 (เทศกาลดนตรี ศิลปะ สื่อ) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561
ที่ผ่านมา ณ บริเวณด้านหน้าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษา
และสร้างพื้นที่ให้นักศึกษาได้นำผลงานศิลปะและสื่อสารมวลชนมาจัดแสดงภายในบริเวณงาน นอกจากนี้ได้มีการจัดประกวดวงดนตรีโฟล์ซอง
เพื่อเป็นเวทีแสดงความสามารถ การแสดงของศิลปิน และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน Bowky Lion (ค่าย “What the duck)
สร้างความบันเทิงให้กับผู้เข้าร่วมงาน

Comments are closed.