ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
28 ธันวาคม 2018
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต 2561 ครั้งที่ 1
10 มกราคม 2019
Show all

วันสถาปนาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

               เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนได้จัดวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ครบรอบ 18 ปี
นำโดยคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยศาตราจารย์อภิชาติ  ไก่ฟ้า   คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้จัดให้มีพิธีสงฆ์
ถวายสังฆทาน และถวายอาหารเพลแด่คณะสงฆ์ โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น ณ บริเวณด้านหน้าอาคารคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

Comments are closed.